User Tools

Site Tools


overhead20210520
  • Wat willen we met Covid
    • aanmelden moet zolang 1,5m waar is
  • Communicatie met elkaar via iets anders dan Whatsapp?
  • Deelnemersoverleg organiseren?
  • Actie Wouter: mailtje met herinnering
overhead20210520.txt · Last modified: 2021/09/02 22:09 by herman