User Tools

Site Tools


sameneten20230103

Maakplek overleg

3 januari 2023

Notulist: Jens

Aanwezig: Marijn, Herman, Mathijs, Inne, Erik, Wouter R, Bas, Dick, Jens

Voorzitter: Mathijs

Opening om 19:36

Iedereen is wel happy en lekker aan het maken.

• Standaard punten: o Wat is het thema voor de 3de dinsdag 1. Herman suggereert nogmaals spelletjes. Opkomst laatste keer was maar 6 mensen. Was het niet op de socials gekomen? Het was te druk voor mensen om te komen. Iedereen is het ermee eens, we gaan nogmaals spelletjes als thema doen. 😊

o Nieuwsbrief

1. Foto’s van de aankomende workshop: klooien met toetsenborden (4-1-2023)

2. Zijn er dingen gemaakt? Ja, Bas z’n CNC machine donatie. De plafond ophanging voor de fiets van Wouter R. Filament donatie van Bas. 3. Inne zegt: Zwolle maakfestival 18/19 maart. Willen we dat er in? Groep zegt: Ja, we zetten ’t er in. 4. Thema spelletjes 3de dinsdag. 5. Wouter R heeft ook nog enkele foto’s van zaken in whatsapp gezet.

o Klooien met

1. Morgen, 4 januari klooien met toetsenborden. 2. Metaal workshop? Zou nog eens leuk zijn zegt men. Wouter R organiseert. Gaat kijken of er nog plek is, er zijn al gegadigden. Wouter R komt er misschien nog eens op terug. 3. Inne organiseert een klooien met 3D scans. Woensdag 1 februari, 19.30. 3D scannen, niet met kinect. Maar er zijn wel kinects…

o Notulen vorige vergadering/ actiepunten

1. Er waren geen actiepunten / noemenswaardige zaken. Notulen zijn bekeken.

• Communicatie: Whatsapp is niet ideaal, maar hoe komen we bij beter?

• Herman geeft aan dat whatsapp echt best wel kut is. Hij wil graag kijken hoe het beter kan werken. Inne zou graag willen dat je iets kan posten, en dat het even blijft staan zonder dat het ondergesneeuwd raakt door een volgende bericht. Dick oppert dat het mooi zou zijn als je per onderwerp ook zou kunnen abonneren. Mathijs zou het ook leuk vinden als je openingstijden of aanwezigheid duidelijker kan zien. Wouter R zou graag willen dat informatie niet via een webinterface maar via een app beschikbaar is. Marijn vindt ook dat onze informatiestromen goed per thema en kanaal op te splitsen zijn. Herman is het hier sterk mee eens. Herman wil ook graag dat niet-maakplek-deelnemers in onze gesprekken terecht kunnen komen. Inne heeft behoefte aan iets waarbij de hoeveelheid notificaties in te stellen is. Dick zegt dat historie ook fijn is… Dus dat nieuwe leden ook oude threads kunnen doorlezen. Herman vertelt dat je historie kan backup-en en dan ergens anders ook beschikbaar kunt maken. Inne zou graag willen dat je een view kunt hebben waar alleen afbeeldingen van projecten in te zien zijn. Wouter R noemt API functionaliteit voor informatiedeling en toevoeging. Inne zegt evenementen ook in de tool integreren. Mathijs vraagt of de website updaten nu dan nog zo relevant is of dat we onze pijlen op deze nieuwe tool zetten. Inne vindt onze whatsapp game nu al aardig goed. Maar Mathijs zegt dat er zeker wel problemen zijn. Zoals dat sommige leden überhaupt geen whatsapp gebruiken. Wouter R zegt dat emoji toe kunnen voegen aan gedeelde content of met emoji reageren belangrijk is.

Herman vraagt, ‘hoe nu verder?’. Consensus is dat er een maakplekker nodig is die bovenstaande requirements integreert. Liefst 1 persoon, maar desnoods een paar personen. Marijn wil eventueel hier wel naar kijken. Dan in februari. Jens wil het wel oppakken om wat zaken op een rij te zetten en hier iets verder mee te gaan, mogelijk met hulp van Marijn. Volgende maand gaan we dit werk evalueren.

o Publiek? Privé?

o Privacy

o Groepjes per onderwerp mogelijk

o Als nieuwe deelnemer terug kunnen lezen

o Opties: Discord, Slack, Telegram, Signal, anderen?

organisatie pagina als onderdeel van dehermanificeren

o Herman wil graag dat mensen actiepunten helpen creeëren voor zaken die onvoldoende gedocumenteerd zijn. Hiervoor is de organisatie pagina op de wiki. Wie de actiepunten gaat oppakken laten we voor nu even in het midden, maar het beginpunt is de actiepuntenlijst aanvullen. Hier kun je ook vragen neerzetten waar je het antwoord al op weet, maar die je hebt zien missen op de wiki.

• Gegalvaniseerde tafels

o Vorige maand zijn individuele projecten besproken die door de maakplek heen verspreid zijn. Mathijs vraagt: Gaan de tafels in algemeen een plek krijgen of niet, wordt er iets mee gemaakt? Het antwoord is dat het ingewikkeld ligt. Er is gesproken met deelnemers dat er wat gebeurt, maar dat loopt nog niet op dit moment. Herman stelt voor om het nog even te laten. Er wordt overlegd of en wanneer de tafels naast de spuitcabine geplaatst kunnen worden. Bas zegt, we rollen de tafelstack uit algemeen naast de spuitcabine. Wanneer we eraan werken werken we om de tafelstack omheen.

• 3D print filament organisatie

o Jens stelt voor om op al het nieuwe materiaal de volgende zaken te zetten:

1. Kleur

2. Materiaal

3. Eigenaar om te vragen of je mag pakken óf gratis (voor karma)

4. Openingsdatum

o Alles wat er nu staat mag voorzien worden van stickers met bovenstaande. Ook leuk voor gedoneerd spul, maar dat is aan iedereen die het leuk vind te helpen. Donateur is zeker niet verantwoordelijk. Jens gaat dit een beetje in gang zetten op wiki en stickers enzo regelen.

• Mogelijke punten voor 4 februari nu zijn:

1. Status dehermanificeren

2. toekomst van Struisvogelstraat, zo helder mogelijk

1. Ook: er gaat een verhaal rond over een opt

3. zo inclusief blijven als we willen zijn

1. Herman vertelt dat hij graag samen wil kijken naar wie we als nieuwe deelnemers aan willen trekken. Hoe kunnen we zorgen dat we die soort deelnemers ook echt aantrekken? Ook met betrekking tot mensen met een grote handleiding vs mensen met een kleine handleiding. Wat kunnen we aan? Wat voor soort mensen willen we in onze community? Herman vraagt of mensen hierin willen meedenken. Met z’n allen hier over nadenken en daarna het beleid er ook naar maken dus.

4. financien, inclusief saldo enzo

5. afspraken met gemeente

6. evalueren energieverbruik (wanneer mag de gaskachel aan?)

7. Deelnemersbijdrage verhogen met 5,- per maand naar 35,- per maand

8. Herman vraagt nog inbreng voor zaken die de hele maakplek aangaan, vóór bovenstaande deadline.

1. Inne brengt in dat hij de ervaringen van nieuwe leden graag zou willen horen en hij wil daar graag een systeem voor.

2. Herman oppert hierop ook een evaluatie doen onder alle huidige deelnemers. Wie wil Herman helpen om de opzet te maken voor deze enquete?

• Herman wil graag zijn verjaardag met 50 familieleden in de maakplek vieren op zondag 5 februari 2023. Hij vraagt of we dat oké vinden. Bas vraagt of we de familie ook om gunsten mogen vragen dan. :-P Dit zou dan in de middag zijn. De oma die de koelkast in algemeen heeft gedoneerd zou ook komen. Jens zegt, Herman doet zoveel voor maakplek, favors are in place. Inne zou persoonlijk bang zijn dat hij een groep van 50 mensen niet onder controle zou kunnen houden. Herman bedankt voor de input. Rondvraag: Inne zou het fijn vinden als bij iedereen in de whatsapp groep de echte naam zou komen. Dus verzoek om toe te voegen.

Sluiting: 20:37

Het vergeten punt van deze meeting: Op 4-feb zouden we, naast het deelnemersoverleg, graag korte workshops doen. Mogelijke suggesties: T-shirt bedrukken Scan&Cut Hamer workshop per duo

sameneten20230103.txt · Last modified: 2023/01/04 00:22 by mathijs