User Tools

Site Tools


overhead20190430

Aanwezig: Mathijs, Jasper, Herman

Starttijd: 20.11 Einddoel: 21.30

Agenda:

 • Gaan we voor de gehele 5 jaar of willen we afscheid nemen?
  • Gemeente heeft nog geen inzicht in onze kosten, dus we kunnen nog geen beslissing nemen. Volgens afspraak is dat in april. We hebben nu hier een maand extra voor.
  • Status:
   • De watermeter van het gehele pand is nog steeds zoek, er wordt waarschijnlijk een aanname gedaan over de kosten en een verdeelsleutel toegepast.
   • Gas is zelfde als electriciteit, hoofdmeter - alle submeters is onze kostenpost. Hier is het wachten op want buurvrouw Ilse was er niet en deze info was er nog niet.
   • Electriciteit is hoofdmeter min alle submeters is onze kosten. Voor ons eigen inzicht zijn er wel tussenmeters voor zowel ons als Gijs.
  • Verwarming blijft Johan (gemeente) permanent met de tijdelijke oplossing met de hangkachel. Vinden we stom, we gaan overleggen met hem waarom dit nu anders is en of hier nog ruimte in zit. Plannen we na het inzicht van de GWE kosten.
  • update naar samenwerken groep
 • Deelnemersaantal: 49!
 • Financieel overzicht
  • Schoonmaak verrekent Herman met Malika.
  • Afvalbak leging verrekent Herman.
  • Vooruitzicht is dat we ook met energieafrekening erbij goed uitkomen.
 • Gemeente belde over ons TBB tekort?
  • Blijkbaar heeft iemand van TBB moeite genomen om de gemeente te vertellen dat we een huurachterstand bij TBB hebben. Johan heeft Mathijs hier over gebeld, was vaag gesprek waarbij Mathijs zich op de vlakte hield.
 • Studievereniging workshop
  • 50 per avond voor max 10 mensen.
  • 150 per avond voor alleen praktisch aantal mensen.
 • Openingsfeest
  • 11 oktober doen?
 • Openingstijden voor sleutel-lozen.
  • Ons allemaal weer uitnodigen om op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag te openen.

Voor de volgende keer:

 • Klusplanning struisvogelstraat
 • Proberen op te schrijven hoe we met elkaar willen omgaan (aanleiding: gereedschap buiten Maakplek gebruiken)
overhead20190430.txt · Last modified: 2019/04/30 21:40 by herman