User Tools

Site Tools


domotica

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
domotica [2020/02/18 21:34]
marijn Hass Link toegevoegd
domotica [2020/03/28 10:46] (current)
marijn
Line 1: Line 1:
 ====== Struisvogelstraat====== ====== Struisvogelstraat======
  
-Hermand ​en Marijn hebben even nagedacht over hoe we met domotica bezig gaan op de struisvogelstraat.+Herman ​en Marijn hebben even nagedacht over hoe we met domotica bezig gaan op de struisvogelstraat.
 Homeassistant draait al, [[http://​10.11.10.11:​8123|lokaal te benaderen]] Homeassistant draait al, [[http://​10.11.10.11:​8123|lokaal te benaderen]]
  
Line 40: Line 40:
  
 //Beginnen in de Laserruimte//​ //Beginnen in de Laserruimte//​
 +
 +Voor kritische apparatuur is er een optie om dat automatisch te schakelen en te monitoren met een van de drie [[apc_pdu|APC PDU 7921]]
  
 ====== Vroeger====== ====== Vroeger======
domotica.1582058075.txt.gz ยท Last modified: 2020/02/18 21:34 by marijn