User Tools

Site Tools


financien

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
financien [2014/07/02 17:31]
david
financien [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
-Leden van de maakplek betalen in ieder geval iets van €30 p/m om te zorgen dat de maakplek de huur kan betalen. Daarnaast zorgen [[sponsoren]] er voor dat de maandelijkse lasten betaald kunnen worden. ​+Deelnemers ​van de maakplek betalen in ieder geval iets van €30 p/m om te zorgen dat de maakplek de huur kan betalen. Daarnaast zorgen [[sponsoren]] er voor dat de maandelijkse lasten betaald kunnen worden. ​
  
   * Verzekeringen   * Verzekeringen
financien.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)