User Tools

Site Tools


financien

Deelnemers van de maakplek betalen in ieder geval iets van €30 p/m om te zorgen dat de maakplek de huur kan betalen. Daarnaast zorgen sponsoren er voor dat de maandelijkse lasten betaald kunnen worden.

  • Verzekeringen
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Met behulp van het Business Model Canvas en hulp van Nick hebben we de maakplek zo opgezet dat de maakplek financieel gezond blijft.

financien.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)