User Tools

Site Tools


fotostudio

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fotostudio [2016/02/09 22:25]
patrick
fotostudio [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
  
-Bedoeld om te experimenteren met product- en portretfotografie. Op basis van relatief eenvoudige materialen een aantal ​continous-lighting lampen maken op statief (soft box, spotlight en spot / parasol light); een [[http://​www.diyphotography.net/​how-build-pvc-diy-photo-light-box/​|light box]] van max 1 kubieke meter voor kleine producten; paar eenvoudige backdrops.\\+Bedoeld om te experimenteren met product- en portretfotografie. Op basis van relatief eenvoudige materialen een aantal ​continuous-lighting lampen maken op statief (soft box, spotlight en spot / parasol light); een [[http://​www.diyphotography.net/​how-build-pvc-diy-photo-light-box/​|light box]] van max 1 kubieke meter voor kleine producten; paar eenvoudige backdrops.\\
 \\ \\
 Project van [[pvanaalst@gmail.com|Patrick]],​ voel je vrij om aan te haken ;) Project van [[pvanaalst@gmail.com|Patrick]],​ voel je vrij om aan te haken ;)
fotostudio.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)