User Tools

Site Tools


mig180

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mig180 [2019/09/11 13:24]
wrusman
mig180 [2019/09/11 13:27] (current)
wrusman
Line 22: Line 22:
 Op deze fles zit een gecombineerde drukmeter en flowmeter. \\ Op deze fles zit een gecombineerde drukmeter en flowmeter. \\
 De ronde meter met de aanduiding psi / bar is de drukmeter en zal de druk van de fles aangeven zodra het ventiel op de fles wordt geopend, de meter met l/min of cfh geeft de gasflow aan. \\ De ronde meter met de aanduiding psi / bar is de drukmeter en zal de druk van de fles aangeven zodra het ventiel op de fles wordt geopend, de meter met l/min of cfh geeft de gasflow aan. \\
-Idealerwijs is de druk boven de 5 BAR en de flow 10 liter per minuut, lagere waarden kunnen het laspistool beschadigen of geven een slechte las. De flow is in te stellen door zonder het apparaat aan te zetten ​de knop op het pistool in te drukken, hierbij opent het gasventiel ​wel maar voert hij geen draad aan.+Idealerwijs is de druk boven de 5 BAR en de flow 10 liter per minuut, lagere waarden kunnen het laspistool beschadigen of geven een slechte las. De flow is in te stellen door de knop op het pistool in te drukken, hierbij opent het gasventiel ​even en laat de meter de flow zien.
 Mocht de fles (bijna) leeg zijn : Vullen kan bij Lasaulec en kost ongeveer €35,- Mocht de fles (bijna) leeg zijn : Vullen kan bij Lasaulec en kost ongeveer €35,-
  
mig180.txt · Last modified: 2019/09/11 13:27 by wrusman