User Tools

Site Tools


minecraft_server

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
minecraft_server [2018/11/13 19:33]
127.0.0.1 external edit
minecraft_server [2020/06/23 11:58] (current)
marijn
Line 1: Line 1:
 +====== Deze server is uitgezet. ======
 +Of eigenlijk: de server waar deze server op stond is gerecycled en we hebben niet de moeite genomen deze mee te migreren naar de nieuwe oplossing. ​
 +
 +Documentatie kan blijven staan voor toekomstige inspiratie? ​
 +
 ====== Minecraft server ====== ====== Minecraft server ======
  
-Op de [[server]] is een [[Minecraft server]] geinstalleerd met als doel Minecraft en Arduino te kunnen combineren.+Op de [[server:]] is een [[Minecraft server]] geinstalleerd met als doel Minecraft en Arduino te kunnen combineren.
  
  
minecraft_server.1542133997.txt.gz ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 by 127.0.0.1