User Tools

Site Tools


minecraft_server

Minecraft server

Op de server is een Minecraft server geinstalleerd met als doel Minecraft en Arduino te kunnen combineren.

Login

Inloggen:

  ssh 192.168.1.180
  su
  cd /root/minecraftserver

Het scriptje 'start_server.sh' ziet er zo uit:

  screen -d -m -S minecraftserver /bin/sh -c "java -Xmx1024M -Xms1024M -jar /root/minecraftserver/minecraft_server.1.10.jar nogui"

Minecraft starten

  cd Programs/Minecraft
  java -jar Minecraft.jar

Java installeren

Zo installer je Oracle's Java versie 8:

  sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
  sudo apt-get install oracle-java8-installer

Mod

* Hiero

minecraft_server.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)