User Tools

Site Tools


minecraft_server

Deze server is uitgezet.

Of eigenlijk: de server waar deze server op stond is gerecycled en we hebben niet de moeite genomen deze mee te migreren naar de nieuwe oplossing.

Documentatie kan blijven staan voor toekomstige inspiratie?

Minecraft server

Op de server is een Minecraft server geinstalleerd met als doel Minecraft en Arduino te kunnen combineren.

Login

Inloggen:

  ssh 192.168.1.180
  su
  cd /root/minecraftserver

Het scriptje 'start_server.sh' ziet er zo uit:

  screen -d -m -S minecraftserver /bin/sh -c "java -Xmx1024M -Xms1024M -jar /root/minecraftserver/minecraft_server.1.10.jar nogui"

Minecraft starten

  cd Programs/Minecraft
  java -jar Minecraft.jar

Java installeren

Zo installer je Oracle's Java versie 8:

  sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
  sudo apt-get install oracle-java8-installer

Mod

* Hiero

minecraft_server.txt · Last modified: 2020/06/23 11:58 by marijn