User Tools

Site Tools


over_de_maakplek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
over_de_maakplek [2018/11/13 19:33]
127.0.0.1 external edit
over_de_maakplek [2019/08/07 17:24] (current)
herman
Line 19: Line 19:
   * Herman Kopinga   * Herman Kopinga
  
-Emailen verreweg het handigst, bellen indien je echt wil praten kun je Herman Kopinga 06 5137 1447 of David Bakker 06 4030 6318 proberen. Maar dat zijn wel types die rustig de telefoon een paar dagen op do not disturb hebben staan.+Emailen verreweg het handigst, bellen indien je echt wil praten kun je Herman Kopinga 06 5137 1447 of Mathijs van Beers proberen. Maar dat zijn wel types die rustig de telefoon een paar dagen op do not disturb hebben staan.
  
 De [[statuten|statuten]] zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De [[statuten|statuten]] zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
over_de_maakplek.txt ยท Last modified: 2019/08/07 17:24 by herman