User Tools

Site Tools


overhead20210520

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

overhead20210520 [2021/09/02 22:09] (current)
herman created
Line 1: Line 1:
  
 +  * Wat willen we met Covid
 +    * aanmelden moet zolang 1,5m waar is
 +
 +  * Communicatie met elkaar via iets anders dan Whatsapp?
 +  * Deelnemersoverleg organiseren?
 +
 +  * Actie Wouter: mailtje met herinnering 
overhead20210520.txt ยท Last modified: 2021/09/02 22:09 by herman