User Tools

Site Tools


stroom

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
stroom [2017/06/22 01:14]
herman
stroom [2018/11/13 19:33] (current)
Line 42: Line 42:
   * Heeft iemand een van bovengenoemde componenten liggen?   * Heeft iemand een van bovengenoemde componenten liggen?
  
-=== Opmerking ​via Wouter: ===+=== Opmerkingen van Pieter ​via Wouter: ===
 Ik heb het verhaal gelezen maar gaan nog wat dingen mis denk ik.  Ik heb het verhaal gelezen maar gaan nog wat dingen mis denk ik. 
 Jullie hebben sowieso nog een hoofdschakelaar in de kast nodig. En de 2 fase groep voor de kookplaat zit er ook niet tussen. ​ Jullie hebben sowieso nog een hoofdschakelaar in de kast nodig. En de 2 fase groep voor de kookplaat zit er ook niet tussen. ​
stroom.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)