User Tools

Site Tools


tig200m

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tig200m [2018/11/13 19:33]
127.0.0.1 external edit
tig200m [2019/09/11 13:00] (current)
wrusman
Line 1: Line 1:
 ====== Giant TIG200M 200A TIG DC inverter ====== ====== Giant TIG200M 200A TIG DC inverter ======
  
-In de ijzerplek kan gebruik worden gemaakt van een 200A TIG lasapparaat,​ deze is in bruikleen gegeven door wrusman en is daarom ​alleen te gebruiken als je ervaring hebt met TIG lassen of een cursus hierin hebt gevolgd.+In de ijzerplek kan gebruik worden gemaakt van een 200A TIG lasapparaat,​ deze is in bruikleen gegeven door wrusman en is alleen te gebruiken als je ervaring hebt met TIG lassen of een cursus hierin hebt gevolgd.
  
 {{:​tig200m.jpg?​400|}} {{:​tig200m.jpg?​400|}}
Line 7: Line 7:
 Controleer voor het lassen de toorts op beschadiging en vervuiling en slijp indien nodig de wolfraam elektrode (tungsten) in een goede punt. Controleer voor het lassen de toorts op beschadiging en vervuiling en slijp indien nodig de wolfraam elektrode (tungsten) in een goede punt.
  
-Aan het apparaat zit een grote fles met 100% Argon als beschermgas voor het smeltbad. Bovenop zit het ventiel om hem te openen, draai deze voor het lassen een ruime slag open. Hoor je gas stromen zonder dat de knop op de TIG toorts is ingedrukt controleer dan eerst de slang.+Aan het apparaat zit een grote fles met 100% Argon als beschermgas voor het smeltbad. Bovenop zit het ventiel om hem te openen, draai deze voor het lassen een helemaal ​open tot hij niet verder kan draaien. Hoor je gas stromen zonder dat de knop op de TIG toorts is ingedrukt controleer dan eerst de slang en de verbindingen.
  
 {{:​lassen2.jpg?​400|}} {{:​lassen3.jpg?​400|}} ​ {{:​lassen2.jpg?​400|}} {{:​lassen3.jpg?​400|}} ​
Line 13: Line 13:
 Op deze fles zit een gecombineerde drukmeter en flowmeter. \\ Op deze fles zit een gecombineerde drukmeter en flowmeter. \\
 De ronde meter is de drukmeter en zal de druk van de fles aangeven zodra het ventiel op de fles wordt geopend, de glazen buis met het balletje geeft de gasflow aan. \\ De ronde meter is de drukmeter en zal de druk van de fles aangeven zodra het ventiel op de fles wordt geopend, de glazen buis met het balletje geeft de gasflow aan. \\
-Idealerwijs is de druk boven de 5 BAR en de flow 10 liter per minuut, lagere waarden kunnen de toorts beschadigen en geven een slechte las. De flow is in te stellen door de knop op de toorts even in te drukken, hierbij opent het gasventiel.+Idealerwijs is de druk boven de 5 BAR en de flow 7 - 10 liter per minuut, lagere waarden kunnen de toorts beschadigen en geven een slechte las. De flow is in te stellen door de knop op de toorts even in te drukken, hierbij opent het gasventiel ​en laat de flowmeter de waarde zien.
  
 Zorg er voor dat na het lassen de fles goed dicht is gedraaid om te voorkomen dat hij leegloopt. Zorg er voor dat na het lassen de fles goed dicht is gedraaid om te voorkomen dat hij leegloopt.
Line 23: Line 23:
  
 Aan de zijkant van de helm zit een draaiknop, hiermee stel je de verduistering in. Aan de zijkant van de helm zit een draaiknop, hiermee stel je de verduistering in.
-Hoe hoger het getal, hoe donkerder hij wordt. Rond de 11-12 is meestal prima en geeft je goed zicht op het werkstuk en het smeltbad. ​+Hoe hoger het getal, hoe donkerder hij wordt. Rond de 10-11 is meestal prima en geeft je goed zicht op het werkstuk en het smeltbad. ​
  
 {{:​lashelm1.png?​400|}} {{:​lashelm1.png?​400|}}
tig200m.txt ยท Last modified: 2019/09/11 13:00 by wrusman