User Tools

Site Tools


tig200m

Giant TIG200M 200A TIG DC inverter

In de ijzerplek kan gebruik worden gemaakt van een 200A TIG lasapparaat, deze is in bruikleen gegeven door wrusman en is alleen te gebruiken als je ervaring hebt met TIG lassen of een cursus hierin hebt gevolgd.

Controleer voor het lassen de toorts op beschadiging en vervuiling en slijp indien nodig de wolfraam elektrode (tungsten) in een goede punt.

Aan het apparaat zit een grote fles met 100% Argon als beschermgas voor het smeltbad. Bovenop zit het ventiel om hem te openen, draai deze voor het lassen een helemaal open tot hij niet verder kan draaien. Hoor je gas stromen zonder dat de knop op de TIG toorts is ingedrukt controleer dan eerst de slang en de verbindingen.

Op deze fles zit een gecombineerde drukmeter en flowmeter.
De ronde meter is de drukmeter en zal de druk van de fles aangeven zodra het ventiel op de fles wordt geopend, de glazen buis met het balletje geeft de gasflow aan.
Idealerwijs is de druk boven de 5 BAR en de flow 7 - 10 liter per minuut, lagere waarden kunnen de toorts beschadigen en geven een slechte las. De flow is in te stellen door de knop op de toorts even in te drukken, hierbij opent het gasventiel en laat de flowmeter de waarde zien.

Zorg er voor dat na het lassen de fles goed dicht is gedraaid om te voorkomen dat hij leegloopt. Mocht de fles (bijna) leeg zijn : Vullen kan bij Lasaulec en kost ongeveer €50,-

Lashelm instellen

Er zijn twee automatisch dimmende lashelmen beschikbaar, hier de instellingen :

Aan de zijkant van de helm zit een draaiknop, hiermee stel je de verduistering in. Hoe hoger het getal, hoe donkerder hij wordt. Rond de 10-11 is meestal prima en geeft je goed zicht op het werkstuk en het smeltbad.

Aan de binnenkant van de helm zitten twee instellingen die je eigenlijk nooit hoeft te wijzigen tenzij je in de felle zon gaat werken.

  • Sensitivity : de gevoeligheid van de sensor, dus bij wat voor lichtsterkte hij op verduisteren springt.
  • Delay : De tijd dat hij blijft verduisteren nadat de lichtsterkte is afgenomen, kan handig zijn voor fel nagloeien van de las.

Beide kunnen op maximaal staan bij binnen lassen.

tig200m.txt · Last modified: 2019/09/11 13:00 by wrusman