User Tools

Site Tools


toekomstmaakplek20180716

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
toekomstmaakplek20180716 [2018/07/17 10:08]
martijn created
toekomstmaakplek20180716 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
-Tijdens deze vergadering zijn een aantal dingen besproken betreffende de toekomst van de maakplek. Deze notulen zijn niet alles omvattend en zouden een overzicht moeten geven van de beslissing en besproken ​di+Tijdens deze vergadering zijn een aantal dingen besproken betreffende de toekomst van de maakplek. Deze notulen zijn niet alles omvattend en zouden een overzicht moeten geven van de beslissing en besproken ​dingen
  
 Aanwezig: David (vz vergadering),​ Herman, Jeroen, Peter, Inne, Jolien, Roos, Anne, Sebsatiaan, Bas, Willem, Wouter Groenewold, Greald, Gerben, Ad, Koen, Martin, Thijs, Jac, Martijn Oudshoorn (not.) Aanwezig: David (vz vergadering),​ Herman, Jeroen, Peter, Inne, Jolien, Roos, Anne, Sebsatiaan, Bas, Willem, Wouter Groenewold, Greald, Gerben, Ad, Koen, Martin, Thijs, Jac, Martijn Oudshoorn (not.)
toekomstmaakplek20180716.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)