User Tools

Site Tools


transportkar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
transportkar [2018/03/22 09:30]
wrusman created
transportkar [2018/11/13 19:33] (current)
Line 4: Line 4:
  
 Basis frame gelast van de buizen van oude stellingen. Basis frame gelast van de buizen van oude stellingen.
 +
 {{:​kar:​kar1.jpg?​400|}} {{:​kar:​kar1.jpg?​400|}}
  
 Het scootertje van Herman levert twee mooie voorwielen, hopelijk kunnen we zelfs de elektrische aandrijving overzetten 8-) Het scootertje van Herman levert twee mooie voorwielen, hopelijk kunnen we zelfs de elektrische aandrijving overzetten 8-)
 +
 {{:​kar:​kar2.jpg?​400|}} {{:​kar:​kar2.jpg?​400|}}
  
transportkar.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)