User Tools

Site Tools


vinyl_snijder

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vinyl_snijder [2019/08/15 16:32]
wrusman
vinyl_snijder [2019/08/17 14:44] (current)
herman
Line 1: Line 1:
 +Voor de mensen die liever een filmpje kijken. [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=W0SmxTf1-vs|Winand heeft een instructievideo voor deze vinylsnijder gemaakt]].
 +
 +
 - Aan zetten - Aan zetten
  
Line 20: Line 23:
    - Enter om dat 0,0 te maken (hetzelfde als de 0,0 linksonder in cutstudio)    - Enter om dat 0,0 te maken (hetzelfde als de 0,0 linksonder in cutstudio)
  
-- CutStudio openen (op buroblad)+- CutStudio openen (op bureaublad)
     - import (BMP, JPG, STX, AI, PNG of EPS)     - import (BMP, JPG, STX, AI, PNG of EPS)
     - bij een "​plat"​ plaatje zoals jpg of bmp eerst de bewerking "image outline"​ om de snijlijnen aan te maken     - bij een "​plat"​ plaatje zoals jpg of bmp eerst de bewerking "image outline"​ om de snijlijnen aan te maken
vinyl_snijder.1565879535.txt.gz ยท Last modified: 2019/08/15 16:32 by wrusman